Меню Закрыть

Алгебра және анализ бастамалары для 11 класса. 2 бөлім — Шыныбеков Е. Н., Шыныбеков Д. Э., Жумбаева Р. Н.

Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналган оқулық, 2 бөлімді / Ә. Н. Шыныбеков. Д. Ә. Шыныбеков. Р. Н. Жүмабаев. Алматы: Атамұра,…

Алгебра және анализ бастамалары для 11 класса — Шыныбеков Е. Н., Шыныбеков Д. Э., Жумбаева Р. Н.

Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындагы 11-сы­ныпқа арналған оқулық, 2 болімді / Ә.Н. Шыныбеков, Д.Ә. Шыныбеков, Р. Н. Жүмабаев. — Алматы:…

Алгебра и начала анализа для 11 класса — Абылкасымова А. Е., Корчевский В. Е., Жумагулова З. А.

ВВЕДЕНИЕ Дорогие учащиеся! Предлагаемый вам учебник является продол­жением курса «Алгебра и начала анализа” для 10 класса естественно­математического направления. В 11 классе вы будете изучать такие…

Алгебра и начала анализа для 11 класса — Абылкасымова А.Е., Жумагулова З.А.

ВВЕДЕНИЕ Дорогие учащиеся! Предлагаемый учебник является продолжением курса “Алгебра и начала анализа” для 10 класса общественно-гумани­тарного направления. В 11 классе вы ознакомитесь с такими понятиями…

Алгебра және анализ бастамалары для 11 класса — А. Е. Әбілқасымова, В. Е. Корчевский, З. Ә. Жұмағұлова

АЛҒЫ СӨЗ Құрметті оқушылар! Сендерге ұсынылып отырған оқулық 10-сьшып- тың жаратылыстану-математака бағытындағы “Алгебра және анализ бастамалары” курсының жалғасы болып табылады. 11-сыныпта алғашқы функция, анықталмаған және…

Алгебра және анализ бастамалары для 11 класса — А. Е. Әбілқасымова

АЛҒЫ СӨЗ Құрметті оқушылар! Сендерге ұсынылып отырған оқулық 10-сыныпта өткен “Алгебра және анализ бастамалары” курсының жалғасы болып табылады. 11-сыныпта сендер алғашқы функция, анықталмаған және анық­талған…